Inrikes

Man föll överbord – förd till sjukhus

En man som fallit överbord fördes med ambulanshelikopter till sjukhus. Arkivbild.
Foto: Erik Simander/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

En man har förts till sjukhus efter att han fallit överbord från en mindre båt i Baggensstäket i Nacka söder om Stockholm.

– Han är förd till sjukhus i en ambulanshelikopter och var då vid liv, säger polisens presstalesperson Ola Österling.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Kyrkan får oftare nobben – men inte vid döden

Antalet begravningar i Svenska kyrkan minskar inte lika mycket över tid som andra ceremonier. Arkivbild.
Foto: Tomas Oneborg/SvD/TT
Inrikes
Inrikes Antalet kyrkliga ceremonier som dop och vigslar har minskat stort i Sverige sedan 70-talet. Den ceremoni som står sig bäst är begravningar.
– Många av de äldre som begravs nu är folk som har med sig i ryggraden att "begravas, det gör man i kyrkan", säger Barbro Blehr, professor i etnologi.

Andelen barn som döps har halverats sedan 1970. Under samma period har även andelen 15-åringar som konfirmeras och antalet vigslar i Svenska kyrkan minskat stort.

Statistiken talar sitt tydliga språk, allt fler väljer bort ceremonierna i Svenska kyrkan genom livet. Men en ceremoni verkar många ha svårare att avstå – begravningen.

– Även om man inte kommit förr så kommer man då, så sa vi redan på 80-talet, berättar Cristina Grenholm, kyrkosekreterare för Svenska kyrkan.

Enligt henne är antalet begravningar det som alltid har stämt bäst överens med medlemsantalet.

"Välkänt alternativ"

Trots att det är färre som begravs enligt Svenska kyrkans ordning i dag än för 40 år sedan, är minskningen inte lika stor som i de andra kategorierna.

– En del av förklaringen kan vara att många av de äldre som begravs nu är folk som har med sig i ryggraden att "begravas, det gör man i kyrkan", säger Barbro Blehr, professor i etnologi som intresserar sig för hur ritualer etableras och förändras.

Hon tror att demografi spelar in.

– Om du jämför siffran för begravningar med siffran för medlemskap i Svenska kyrkan för 50 år sedan, så kan du kanske se att de korrelerar, säger Barbro Blehr.

Till skillnad från vigslar och dop är begravning något som ofta inte är valbart och inte kan skjutas upp.

– Vi måste inte gifta oss och vi måste inte ha en ritual för ett nytt barn, men vi måste agera när någon har dött, säger Barbro Blehr.

En annan förklaring är att en kyrklig begravning är ett mer välkänt och invant alternativ, tror hon.

– Det är ett starkare ställningstagande att välja en borgerlig begravning.

Behöver inte hitta på

En tredje möjlig förklaring är att kyrkan står ut som en professionell aktör i sorg, även när det gäller dödsfall eller olyckor som inte bara drabbar en enskild familj, menar hon.

– Tänker man så kan man säga att begravningar inte tappar mark lika fort som dop och vigslar eftersom det är en rit som faktiskt fungerar för människor, som de litar på när de är i sorg, säger Barbro Blehr.

Kyrkosekreterare Cristina Grenholm har en till förklaring.

– Det finns en ordning vid begravningen som man inte själv behöver hitta på och det tror jag är en väldig styrka för många. Man kan gå in under en ordning som har funnits över generationer.

Hon tror att behovet av begravningar enligt Svenska kyrkans ordning kommer att fortsätta vara stort.

– Jag hoppas att man fortsätter välja kyrklig begravning för att det är så påtagligt att vi då behöver det ljus och hopp som kyrkan talar om. Även om man inte brukar tänka så till vardags så ser vi att det hjälper människor i deras sorg, säger Cristina Grenholm.

Ellinor Knoxborn/TT

FAKTA

Fakta: Andel religiösa ceremonier över tid

1970

80,6 procent av antal födda döptes

80,7 procent av 15-åringar konfirmerades

79,3 procent av antal vigslar enligt Svenska kyrkans ordning

95,5 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

1980

76,2 procent döptes

64,6 procent konfirmerades

57,5 procent vigdes i Svenska kyrkan

93,5 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

1990

71,7 procent döptes

63,4 procent konfirmerades

64,0 procent vigdes i Svenska kyrkan

93,3 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

2000

72,8 procent döptes

43,1 procent konfirmerades

61,1 procent vigdes i Svenska kyrkan

87,7 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

2010

53,7 procent döptes

32,5 procent konfirmerades

36,6 procent vigdes i Svenska kyrkan

80,9 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

2019

40,0 procent döptes

22,3 procent konfirmerades

29,7 procent vigdes i Svenska kyrkan

69,7 procent begravdes enligt Svenska kyrkans ordning

Källa: Svenska kyrkan

Inrikes

Bara enstaka smittfall i skolorna

Smittspridningen har inte påverkats i någon högre utsträckning när skolor öppnat efter nedstängningarna, enligt flera internationella studier. Arkivbild.
Foto: Jonas Ekströmer/TT
Inrikes
Inrikes Allt fler internationella studier pekar åt samma håll – det nya coronaviruset tycks ha svårt att sprida sig i skolmiljö. Men forskarna förstår inte varför. Det borde vara idealiska förhållanden för smittspridning.

Att samla grupper av barn inomhus under en stor del av dagen borde vara det perfekta sättet att sprida covid-19. Trots det visar allt fler stora internationella studier att skolbarn smittas i betydligt mindre utsträckning än vuxna, enligt en genomgång i tidskriften Nature.

– De tycks snarare följa utvecklingen än driva smittan, säger Walter Haas, forskare i infektionsepidemiologi vid Robert Koch Institut i Berlin, till Nature.

Avgränsad omfattning

När skolor och förskolor öppnade efter nedstängningarna i stora delar av världen fruktade många att det skulle leda till nya utbrott. Men när forskare har sammanställt utfallet hittills syns ingen sådan effekt. Och i de fall då det har förekommit sjukdomsfall har det varit i mycket avgränsad omfattning.

En stor italiensk studie har följt utvecklingen i drygt 65 000 skolor som öppnade i september, trots att det då började synas tecken på ökad smittspridning i samhället. Efter fyra veckor hade inte ens två procent av skolorna rapporterat någon smitta – och i 93 procent av fallen handlade det då om endast ett sjukdomsfall per skola. I ett gymnasium upptäcktes ett kluster på fler än tio smittade personer.

Främst mellan vuxna

Resultaten från denna italienska studie är dock fortfarande preliminära, då de bara har genomgått en första granskning för att presenteras i preprint. Men de går i linje med liknande studier i exempelvis USA, Australien, Tyskland och Storbritannien.

En genomgång av forskare vid bland annat London School of Hygiene and Tropical Medicine visar att av 30 bekräftade fall av covid-19 i brittiska skolor under juni, handlade det huvudsakligen om smitta som spreds mellan de vuxna i personalen. Endast i två fall kunde det bekräftas att en elev hade smittat en annan elev. Även dessa resultat är dock preliminära – men stämmer överens med observationer i andra länder.

Ökar med åldern

Anledningen till att barn både tycks bli smittade och sedan sprida covid-19 i betydligt mindre utsträckning än vuxna är fortfarande något av en gåta för forskarna. En möjlig förklaring skulle kunna vara att de har mindre lungor och därmed mindre kraft att skicka ut smittsamma partiklar, resonerar infektionsepidemiologen Walter Haas. En annan förklaring skulle kunna vara att smittade barn sällan utvecklar särskilt kraftiga symtom.

Risken att barn blir smittade och sprider smittan vidare ökar med åldern. En amerikansk studie visar till exempel att andelen barn med covid-19 var dubbelt så stor bland 12–17-åringar jämfört med 5–11-åringar. Walter Haas och hans kollegor publicerade nyligen en studie i Eurosurveillence, som ger en liknande bild.

– Det är tonåringar och lärare som borde vara fokus för förebyggande åtgärder när smittspridningen ökar i samhället, som att bära ansiktsmask eller återgå till distansundervisning, säger Walter Haas.

Jörn Spolander/TT

FAKTA

Fakta: Smittoläget i världen

Den 30 oktober hade 45 120 596 fall av bekräftad covid-19 rapporterats i världen. Antalet döda med covid-19 var 1 182 408.

I EU (samt EEA och Storbritannien) var motsvarande siffror 6 930 071 smittade och 217 104 döda.

Av de 121 167 personer som rapporterats smittade i Sverige den 30 oktober var 8 672 under 19 år.

Källa: ECDC, Folkhälsomyndigheten

Inrikes

Förslag: Inför global standard på mensskydd

Louise Klintner, doktorand vid Ekonomihögskolan i Lund har varit med och tagit fram förslag till internationell standard för mensskydd. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Alla som har mens är beroende av produkter som bindor, tamponger eller menskoppar. Ändå finns det ingen global standard för hur mensskyddsprodukter ska fungera på ett säkert sätt.

Andra produkter som vi har i eller nära kroppen omfattas av betydligt mer omfattande produktkontroller än mensskydd. Inkontinensskydd, plåster och kondomer klassas som medicintekniska produkter och för sexleksaker är en ISO-standard på gång.

Samma sak hoppas nu Svenska institutet för standarder och ett antal aktörer ska ske med bindor och tamponger. Ett förslag på nytt standardiseringsområde skickades i veckan in till Copolco, en del av den internationella standardiseringsorganisationen.

Breddat utbud

– I dag finns inga regler för vad som får finnas i produkterna eller inte. Det man går på är EU:s Reach-förordning över vad som får finnas i konsumentprodukter, men det har inget att göra med vad som är bra för kvinnors underliv, säger Louise Klintner, doktorand på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet som forskar om mensskydd.

Hon har varit med och tagit fram förslaget på det nya standardiseringsområdet och menar att det kommer att driva på innovation och bredda utbudet på de mensskydd som finns idag. Utan regelverk är det upp till varje tillverkare att bedöma vad som är acceptabel standard.

– Det finns väldigt många olika konsumentgrupper men produkterna ser väldigt lika ut och det är få stora aktörer. Effekten av att standardisera är att nya innovatörer och entreprenörer får tillgång till vilka säkerhetskrav som gäller, säger Louise Klintner.

22 000 produkter

En global standard skulle göra det tydligt att produkterna är säkra och fungerar som de ska. I dag finns det internationella standarder för över 22 000 produkter.

– I grunden har det här med stigmat kring mens att göra, att kvinnor och andra menstruerande sätts åt sidan.

Josefin Silverberg/TT

FAKTA

Fakta: Regelverket för mensskydd

Det finns ingen svensk lagstiftning eller EU-rättsakt som är särskilt inriktad mot intimhygienprodukter.

Till exempel plåster och kondomer är klassade som medicintekniska produkter. Däremot inte mensskydd, eftersom de inte passar in i definitionen för dessa.

I en EU-förordning regleras bara två specifika ämnen som inte får användas i intimhygienprodukter. I övrigt gäller allmänna EU-regler om kemiska ämnen i varor.

I Sverige gäller produktsäkerhetslagen, som innebär att varor som erbjuds konsumenter inte ska medföra risk för människors hälsa och säkerhet.

Enligt EU:s Reach-förordning har konsumenter rätt att få information om en vara innehåller 0,1 viktprocent eller mer av ämnen som anses vara särskilt farliga. Dessa ämnen finns på en lista som uppdateras två gånger per år. Den omfattar till exempel ämnen som kan orsaka cancer, påverka förmågan att få barn eller skada miljön.

Källa: Kemikalieinspektionen

Inrikes

Fortsatt stor sökinsats efter äldre kvinna

Polis och anställda inom Försvarsmakten söker efter den försvunna kvinnan utanför Örebro. Arkivbild.
Foto: Johan Nilsson/TT
Inrikes
Inrikes Den stora sökinsatsen utanför Örebro efter en kvinna i 80-årsåldern, som har varit försvunnen sedan torsdagskvällen, pågår fortsatt under natten.
– Vi kommer att jobba dygnet runt tills vi hittar henne, säger Torbjörn Roos, vakthavande befäl vid polisen.
PREMIUM

Kvinnan ska ha kört fast med sin bil på en mindre väg och hade vid 03-tiden under natten mot lördag fortfarande inte hittats.

Hon var på väg från Örebro till hemmet i Fellingsbro, mellan Örebro och Arboga, och ska ha förirrat sig in på en mindre väg där hon kört fast. Natten mot fredag ska hon ha övernattat i sin bil.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Låtsades vara polis – åtalas

En man i Norrköping utgav sig för att vara polis. Arkivbild.
Foto: Bertil Ericson/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

En civilanställd vid polismyndigheten åtalas för att ha utgett sig för att vara polis och på ett apotek i Norrköping försökt få fram information om misstänkt överförskrivning av läkemedel, rapporterar SR P4 Östergötland.

Mannen åtalas för två fall av föregivande av allmän ställning efter att enligt åtalet försökt utöva påtryckningar på en läkemedelsansvarig person på apoteket och hos apotekschefen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
ANNONS

Detta är en sponsrad artikel och inte skriven av tidningens journalister.

MyNanny

Vill du ha barnen hemma? Få barnvakt dagtid med myNanny

MyNanny

Många föräldrar tar hjälp av en barnvakt i Corona-tider

Just nu har många familjer ett svårt livspussel. Samtidigt som de har viktiga uppgifter på jobbet och är i behov av barnomsorg, så är inte tanken på att ha barnen i stora grupper lockande. Även om mor- & farföräldrar finns, så är det inte heller ett alternativ att barnen är hos dem — de befinner sig ju i riskgruppen. Ett tryggt alternativ som allt fler väljer är att kontakta myNanny för en trygg nanny under dagen.

Varför väljer familjer just myNanny för barnpassning?

Svaret från många föräldrar är att det är tryggt. Du får en ansvarsfull barnvakt, som är noga utvald och personlig för just er familj. Det innebär mycket mer än en noggrann urvalsprocess och certifiering. Alla får utbildning i att kommunicera pedagogiskt med barn och skapar en positiv, trygg och rolig miljö. De lär sig även hur man leker roliga lekar och hur man sköter kommunikationen med föräldrarna. Under utbildningarna lär vi ut bland annat hur man förhindrar olyckor, hanterar allergier, utför hjärt- & lungräddning och många andra viktiga säkerhetsåtgärder.

Trivsel och trygghet för både barnvakt och familjen

Genom en noga utvald nanny med rätt utbildning inom pedagogik skapas en trivsam miljö för både barnvakten och familjen. Det innebär att vi ser till att i hög grad förstå familjen och deras behov, för att sedan presentera en riktigt bra barnvakt. Vårt mål är att hjälpa familjer lösa vardagspusslet på ett tryggt sätt så både barnvakten och familjen kommer trivas.

Livet som småbarnsförälder kan vara stressigt och emellanåt är man verkligen i behov av en hjälpande hand. En personliga barnvakt kan vara tillgänglig hela veckan, även på kvällar, nätter och helger. Vi har även barnvakter som talar särskilda språk och barnvakter som kan lösa VAB, express eller akuta situationer. Läs mer här om alla möjligheter till barnvakt från myNanny.

Barnpassning anpassad för familjen

Vi erbjuder flexibla upplägg till barnfamiljer, er barnvakt kan jobba alla tider och dagar i veckan för alla åldrar - från nyfödda till skolåldern. Som barnvakt hos myNanny hjälper man en eller flera familjer i sitt område med att passa deras barn.

Givetvis erbjuds hjälp med vad som ska göras och vad barnen tycker om. Det kan innebära allt från hämtning eller lämning på förskola till lek och bus i en lekpark till att spela spel. Det absolut viktigaste är att det är roligt och tryggt för barnen, föräldrarna samt barnvakten.

Bästa möjliga barnvakt till familjen

Vi är en av Sveriges största aktörer och har under åren lärt oss hitta precis rätt barnvakt i Stockholm, Göteborg & Malmö såväl som i övriga Sverige för barnfamiljer där vi erbjuder så smidig och säker hjälp som möjligt, allt för att underlätta och skapa en enklare vardag för familjen. Eftersom alla våra barnvakter genomgår en gedigen intervju- och kontrollprocess, utbildning samt certifiering är myNanny barnvakt specialister på att matcha familjer med den barnvakt som passar familjen bäst. Kontakta myNanny för trygg barnpassning!

Inrikes

SKR: "Måste faxa till andra myndigheter"

SKR har inte råd att digitalisera verksamheterna, utan vill ha hjälp av staten, skriver de i en debattartikel i Dagens Nyheter. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

Sveriges kommuner och regioner (SKR) stöter på problem i sina försök att digitalisera sina verksamheter, skriver arbetsgivar- och intresseorganisationen i en debattartikel i DN.

"I dag måste socialtjänsten faxa information till andra aktörer i brist på en säker digital informationshantering", skriver SKR, som bland annat vill se en förändring av sekretesslagstiftningen.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

16 års fängelse för mord i Boxholm

En 27-årig man döms till fängelse för mord i Boxholm. Arkivbild.
Foto: Henrik Montgomery/TT
Inrikes
Inrikes
PREMIUM

En 27-årig man döms av Linköpings tingsrätt till sexton års fängelse för ett mord i Boxholm i Östergötland, rapporterar Corren.

Det var i slutet av maj som en man i 40-årsåldern hittades svårt misshandlad utomhus. Mannen avled av sina skador dagen därpå. Två män, båda 27 år gamla, häktades för dödsmisshandeln.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg

Inrikes

Vårdpersonal: Vi orkar inte igen

Intensivsjuksköterskan Tina Skoglund, Maria Widing, undersköterska på intensiven och Charlotta Dickman, samtliga på Södersjukhuset i Stockholm, ser med oro på en andra våg av pandemin.
Foto: Anders Wiklund/TT
Inrikes
Inrikes Nej, inte igen. Vårdpersonal som arbetat med covidpatienter bävar inför en andra våg av smittan.
PREMIUM

Både Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten beskriver vårdens beredskap inför en ökad smittspridning som god, även om all vårdpersonal inte kunnat få sina semestrar och återhämtning. Men vårdpersonalen ger delvis en annan bild.

– Planer och så finns, men vi som ska göra jobbet... Vi är väldigt trötta. Vi klarar inte en likadan våg igen, säger Charlotta Dickman, intensivvårdssjuksköterska på SÖS i Stockholm, som också jobbar fackligt i Vårdförbundet.

Redan prenumerant?
1 kr första månaden
Alla Premiumartiklar för 1 kr första månaden, därefter dras 99 kr per månad. Bindningstiden är aldrig mer än en månad. Säg upp när du vill.
Ingår i Skånskan Premium
 • Skånskan.se - Alla artiklar på
 • Skånskan Plus - Förmånliga erbjudnanden varje månad
 • Nyhetsbrev - Senaste nytt direkt i din meljkorg
Förhandsvisning på nästa artikel
NÄSTA ARTIKEL